top of page
Scannen3.jpg
Scannen1 (2).jpg
6Leeuwenbrug pension2.jpg
5Scannen8.jpg
2thomdrij 17.jpg
1thomdrij 11.jpg
Leuwenbrug pension.jpg
4Scannen0003.jpg
3Scannen0001 (2).jpg
12Scannen0008.jpg
13Scannen0007.jpg
11Scannen0001.jpg
10Scannen0005.jpg
9Scannen0006.jpg
8Scannen0002.jpg

VERENIGING van PENSIOENGERECHTIGDEN van het PENSIOENFONDS TDV (VPP-TDV)

 

Welkom op de website van de VPP-TDV, de Vereniging van Pensioengerechtigden van het Pensioenfonds

TDV ( het Fonds ).

 

De vereniging is opgericht op 16 april 1996.

 

De vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van de pensioengerechtigden. Dit zijn de gepensioneerden, hun nabestaanden en de gewezen deelnemers van het Fonds. De belangen betreffen aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds TDV, gevestigd te Deventer, evenals het invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming rond de A.O.W. en aanvullende pensioenen.

 

De vereniging tracht het doel onder andere te bereiken door:

--het verstrekken van informatie en advies inzake pensioenzaken aan de leden

--het uitgeven van een informatiebulletin

--het beleggen van bijeenkomsten, waarvan eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering

--het bezetten van de bestuurszetels voor vertegenwoordigers van gepensioneerden in het Fonds

--het samenwerken met en eventueel verkrijgen van het lidmaatschap van andere verenigingen met een gelijksoortige doelstelling.

 

Leden van de vereniging kunnen zijn de gewezen werknemers van TDV, Impress B.V., ArdaghGroup en Trivium. Jaarlijks is een bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

De vereniging is lid van de Koepel Gepensioneerden (KG). De KG heeft als doel de belangen van gepensioneerden te behartigen en hun rechten in stand te houden. De KG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van beleidsmakers in de politiek, het bedrijfsleven, bij toezichthouders en bij alle andere stakeholders. Daarnaast wordt dit doel bereikt door advisering van bij de KG aangesloten verenigingen.

 

De pensioenen staan momenteel erg in de belangstelling, zowel de A.O.W. als de aanvullende pensioenen. Centraal thema daarbij is de vraag: zijn de pensioenen nog betaalbaar? Uiteraard houdt de VPP-TDV de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zowel door de bestuursdeelname in het Fonds, door deelname aan het Verantwoordingsorgaan en door het lidmaatschap van de KG. 

 

Natuurlijk is het van belang dat een zo groot mogelijk deel van de pensioen-gerechtigden ons steunt door middel van het lidmaatschap van onze vereniging. Bent u nog geen lid, dan kunt u zich opgeven door het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier op deze website.

 

Nog actieve deelnemers aan het Pensioenfonds TDV kunnen ook lid worden. U kunt zich opgeven door het eveneens invullen en versturen van het aanmeldingsformulier op deze website.

Het lidmaatschap bedraagt in 2024  € 7,50 per jaar.

 

Voor aanvullende informatie kunt u de overige pagina’s van de website raadplegen.

bottom of page