top of page

Actueel nieuws 

 

01-01-2020: Koepel Gepensioneerden 

Na een langdurige onderhandelingsperiode, waarin steeds meer werd samengewerkt is per 1 januari 2020 de koepelorganisatie KNVG gefuseerd met de NVOG. De nieuwe koepel opereert onder de naam Koepel Gepensioneerde (KG).  

 

De Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. Hoofdthema’s van de KG zijn: 

  • Pensioenen 

  • Zorg, welzijn en wonen 

  • Koopkracht  

Voor meer informatie, zie www.koepelgepensioneerden.nl  

 

20-03-2020: Algemene Ledenvergadering uitgesteld 

In verband met de corona-crisis heeft het bestuur van de VPP-TDV besloten om de Algemene Ledenvergadering van 23 april voor onbepaalde tijd uit te stellen.  

6 april 2021

 

25-Jarig Jubileum 

Elk jaar is natuurlijk bijzonder, maar voor onze vereniging is het jaar 2021 extra bijzonder. Op vrijdag 16 april 2021 was het precies 25 jaar geleden dat de VPP-TDV is opgericht. Om de herinnering aan de afgelopen 25 jaar levendig te houden, hebben we een jubileumboekje gepubliceerd. Deze is aan alle leden per post toegezonden. In het boekje gaan we met name in op de reden waarom gepensioneerden het 25 jaar geleden nodig vonden om zich te verenigen in de VPP-TDV. Ook beschrijven we in het kort hoe de afgelopen 25 jaar zijn verlopen en welke oud-collega’s daarin een rol speelden. U kunt het jubileumboekje op deze website downloaden. Zie het label “downloads” 

 

Algemene ledenvergadering uitgesteld 

Natuurlijk hadden we op 16 april graag een feestelijke ledenvergadering gehouden, maar dat was vanwege de corona-pandemie helaas niet mogelijk. We hebben besloten om de ALV uit te stellen tot het najaar. Hopelijk zorgt het vaccinatieprogramma ervoor dat een bijeenkomst met een grote groep ouderen dan weer mogelijk is.  

 

Bestuursactiviteiten 

De corona-pandemie heeft ervoor gezorgd dat we sinds het voorjaar 2020 allemaal aan ons huis gekluisterd zitten. Dat betekent niet dat het bestuur van de VPP-TDV stil heeft gezeten. Gewoonlijk vergadert het bestuur bij een van de bestuursleden thuis. Dat kon niet meer. Gelukkig vonden we in Eefde een locatie waar het mogelijk was om met een groep van zo’n 10 personen op een corona-veilige manier te vergaderen. De laatste maanden was ook dat niet meer mogelijk en zijn we overgeschakeld op digitale bijeenkomsten.   

 

Ook onze afgevaardigden in het bestuur van het pensioenfonds en in het verantwoordingsorgaan hebben hun activiteiten gewoon voortgezet. Ook door hen werd vrijwel uitsluitend digitaal vergaderd. 

 

Bestuurswisselingen 

Op 16 april 2021 heeft een digitale bestuursvergadering plaats gevonden. In die vergadering hebben een aantal bestuurswisselingen plaats gevonden.  

 

Voorzitter Ton Bargeman is afgetreden als voorzitter en bestuurslid. Het is opgevolgd door Kees Verster. Kees was al twee jaar bestuurslid. We danken Ton voor zijn bijdrage aan het functioneren van onze vereniging en wensen Kees veel succes in zijn nieuwe functie. 

 

Verder zijn twee nieuwe bestuursleden aantreden. Dat zijn: 

 

Piet van der Noord 

Piet heeft zijn hele leven bij TDV (en haar opvolgers) gewerkt. Hij is begonnen in Oss, daarna volgden Deventer-Zuid, Hoogeveen en weer Deventer-Zuid. Zijn activiteiten lagen voornamelijk op het gebied van personeelswerk en Health & Safety management. Daarnaast was/is hij in verschillende vrijwilligersfuncties actief.   

 

Bert van Oortmarssen 

Bert begon zijn carrière bij KPMG Klynveld als assistent accountant. In 1989 stapte hij over naar de interne accountantsdienst van TDV waar hij verschillende functies vervulde. De laatste 22 jaar was hij salaris-administrateur voor alle “Metaalbedrijven”.  Bert heeft ook ervaring met pensioenen. Van 2007 tot 2018 was hij lid van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds TDV  

 

Marianne van der Marck is afgetreden als bestuurslid van VPP-TDV. Ze is kandidaat-bestuurslid van het Pensioenfonds TDV. Ze volgt op dit moment de opleiding Pensioenacademie Swalf en zal naar verwachting binnen afzienbare tijd Barend Hess aflossen als bestuurslid namens de gepensioneerden.  

 

De jarenlange ervaring van Barend Hess gaat gelukkig nog niet verloren. Hij heeft zich bereid verklaard om als adviseur de VPP-TDV te blijven ondersteunen. 

 

Voor de plek die door de overstap van Marianne van der Marck naar het Pensioenfondsbestuur in het Verantwoordingsorgaan vrij komt is ons nieuwe bestuurslid Bert van Oortmarssen benoemd. Het komt geweldig van pas dat hij al een jarenlange ervaring heeft in het Verantwoordingsorgaan. 

 

Verantwoording van het bestuur 

Ook al kunnen we geen Algemene Ledenvergadering houden, de activiteiten van het bestuur gaan gewoon door. Daar zitten ook zaken tussen die volgens de statuten door de Algemene Ledenvergadering geaccordeerd moeten worden. Maar nood breekt wet. Via deze website, de digitale en papieren nieuwsbrieven informeren we onze leden zo goed mogelijk over allerlei ontwikkelingen. 

Leden die daarover op- of aanmerkingen hebben, kunnen dit natuurlijk aan het bestuur per telefoon, brief of e-mail kenbaar maken.  

Dekkingsgraad Pensioenfonds TDV 

De beleidsdekkingsgraad BDKG is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen, gemiddeld over de 12 maanden ervoor. Daarom zie je een mooie gelijkmatige golfbeweging omhoog of omlaag. Het vermogen stijgt als het beleggingsrendement positief is, goed voor de BDKG. De verplichtingen stijgen als de rekenrente daalt, slecht voor de BDKG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien de BDKG continu dalen van het 1e kwartaal 2015 (112,5) tot 103,5 in het 4e kwartaal 2016, het laagste niveau van de laatste 5 jaar. Ondanks een redelijk rendement in die twee jaar van in totaal ca. 9%, is het negatieve effect van de dalende rekenrente groter geweest. Deze was eind 2016: 1,23%. Daarna volgt een stijging tot het hoogste niveau van de laatste 5 jaar: 121,0 in het 3e kwartaal 2018. Vooral in 2017, als de rente iets stijgt en het rendement met 8,7% vrij hoog is, gaat de BDKG sterk omhoog. Daarna is er een voortdurende daling tot 113,0 eind 2019. Na 2017 is de rente alleen nog maar gedaald, vooral in 2019, tot een niveau van 0,66% eind dat jaar. In 2018 was er ook een negatief rendement van 3,1%, maar zelfs in 2019 met toch een uitstekend rendement van 18,1%, daalde de BDKG door de dalende rente.  

En toen kwam Corona: in het eerste kwartaal 2020 is het rendement 10% negatief en daalt de rente verder tot ongeveer nul! De BDKG zakt naar 110,7 en daar zit nog maar een beperkt Corona-effect in. In het tweede kwartaal zakte de BDGK verder naar 108,0. In het derde en vierde kwartaal gaat het nog iets verder naar beneden. Positief is dat de maandelijkse dekkingsgraad DKG inmiddels hoger is dan de BDHopelijk zet deze trend door en kunnen we de komende jaarwisseling weer een (gedeeltelijke) indexatie tegemoet zien. KG. In de eerste maanden van 2021 wordt het effect hiervan ook zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad. Hopelijk zet deze trend door en kunnen we de komende jaarwisseling weer een (gedeeltelijke) indexatie tegemoet zien. 

.

020821 Grafiek dekkingsgraad tm 2021 kw2.jpg
bottom of page