Actueel nieuws 

 

01-01-2020: Koepel Gepensioneerden 

Na een langdurige onderhandelingsperiode, waarin steeds meer werd samengewerkt is per 1 januari 2020 de koepelorganisatie KNVG gefuseerd met de NVOG. De nieuwe koepel opereert onder de naam Koepel Gepensioneerde (KG).  

 

De Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. Hoofdthema’s van de KG zijn: 

  • Pensioenen 

  • Zorg, welzijn en wonen 

  • Koopkracht  

Voor meer informatie, zie www.koepelgepensioneerden.nl  

 

20-03-2020: Algemene Ledenvergadering uitgesteld 

In verband met de corona-crisis heeft het bestuur van de VPP-TDV besloten om de Algemene Ledenvergadering van 23 april voor onbepaalde tijd uit te stellen.  

 

23-03-2020: Crisiscompensatie voor gepensioneerden 

De corona-crisis zal ook negatieve gevolgen hebben voor de dekkingsgraden van Pensioenfondsen. De Koepel van Gepensioneerden heeft in een brief aan minister Koolmees gevraagd om in geval van mogelijke kortingen op pensioenen vooraf te overleggen met de KG over crisiscompensatie. 

 

 

 

Dekkingsgraad Pensioenfonds TDV 

De beleidsdekkingsgraad BDKG is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen, gemiddeld over de 12 maanden ervoor. Daarom zie je een mooie gelijkmatige golfbeweging omhoog of omlaag. Het vermogen stijgt als het beleggingsrendement positief is, goed voor de BDKG. De verplichtingen stijgen als de rekenrente daalt, slecht voor de BDKG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien de BDKG continu dalen van het 1e kwartaal 2015 (112,5) tot 103,5 in het 4e kwartaal 2016, het laagste niveau van de laatste 5 jaar. Ondanks een redelijk rendement in die twee jaar van in totaal ca. 9%, is het negatieve effect van de dalende rekenrente groter geweest. Deze was eind 2016: 1,23%. Daarna volgt een stijging tot het hoogste niveau van de laatste 5 jaar: 121,0 in het 3e kwartaal 2018. Vooral in 2017, als de rente iets stijgt en het rendement met 8,7% vrij hoog is, gaat de BDKG sterk omhoog. Daarna is er een voortdurende daling tot 113,0 eind 2019. Na 2017 is de rente alleen nog maar gedaald, vooral in 2019, tot een niveau van 0,66% eind dat jaar. In 2018 was er ook een negatief rendement van 3,1%, maar zelfs in 2019 met toch een uitstekend rendement van 18,1%, daalde de BDKG door de dalende rente.  

En toen kwam Corona: in het eerste kwartaal 2020 is het rendement 10% negatief en daalt de rente verder tot ongeveer nul! De BDKG zakt naar 110,7 en daar zit nog maar een beperkt Corona-effect in. In het tweede kwartaal zakte de BDGK verder naar 108,0. In het derde en vierde kwartaal gaat het nog iets verder naar beneden. Positief is dat de maandelijkse dekkingsgraad DKG inmiddels hoger is dan de BDKG. Dat betekent dat de ommekeer hopelijk aanstaande is.

 

2015 ontwikkeld door Ben Tomassen. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now